Tytuł artykułu: Statystyczna metoda weryfikacji założeń technicznych modelu koryta dwudzielnego wykorzystywanego w badaniach hydraulicznych

Autorzy: KRUKOWSKI, M.

Słowa kluczowe: model koryta dwudzielnego, statystyczna weryfikacja przekroju

Streszczenie: W artykule przedstawiono statystyczny sposób weryfikacji założeń technicznych konstrukcji modelu koryta wykorzystywanego w badaniach hydraulicznych. Omówiono metody i przytoczono wzory statystyczne wykorzystywane w analizie dokładności wykonania modelu. Naświetlono zagadnienie wpływu dokładności wykonania modelu na pomiary (na badania) zdolności przepustowej koryta otwartego dwudzielnego.

Cytowanie w stylu APA: Krukowski, M. (2010). Statystyczna metoda weryfikacji założeń technicznych modelu koryta dwudzielnego wykorzystywanego w badaniach hydraulicznych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 19 (1), 43-52.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Krukowski, 2010), następne powołania: (Krukowski, 2010)

Cytowanie w stylu Chicago: Krukowski, Marcin. "Statystyczna metoda weryfikacji założeń technicznych modelu koryta dwudzielnego wykorzystywanego w badaniach hydraulicznych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 47 ser., vol. 19, nr 1, (2010): 43-52.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Krukowski 2010)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Krukowski_2010_PNIKS, author={Krukowski, Marcin}, title={Statystyczna metoda weryfikacji założeń technicznych modelu koryta dwudzielnego wykorzystywanego w badaniach hydraulicznych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN47/A5/art5.pdf}, year={2010}, volume={19 (1)}, number={47}, pages={43-52}}

Pełny tekst PDF


Go Back